ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา747
เลขจัดเก็บก(จม).6/12
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศโปรดเกล้า รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกวาระ
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2560.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 963.pdf (5 หน้า).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2560
คำสำคัญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ฤๅเดช เกิดวิชัย ; ฤาเดช เกิดวิชัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2560, มกราคม 18). แต่งตั้ง รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกวาระ. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (1673). หน้า 1 – 4.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 1673 ประจำวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ว่าด้วย พิธีรับพระราชโองการเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แต่งตั้ง รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกวาระ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com