ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา719
เลขจัดเก็บร(ถ).2/26
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศประตูโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ชื่อผู้รับผิดชอบวีระ โชติธรรมาภรณ์, ปรับแต่งภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 782-783.jpg (2 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องประตู, 2480-
คำสำคัญประตูโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพ "ประตูโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย" ณ บริเวณทางด้านถนนอู่ทองนอก ซึ่งถือเป็นประตูด้านซ้ายของโรงเรียนฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com