ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา717
เลขจัดเก็บสพ(อร).1/03
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศสมุดประจำตัวข้าราชการของนางสาวสุวพีร์ สุวัณณะศรี
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, [2529-].
บรรณลักษณ์20 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม. + 3 ไฟล์ : 777-779.jpg (3 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาจารย์มหาวิทยาลัย, 2514 - 2542.
คำสำคัญสมุดประจำตัวข้าราชการ ; สุวพีร์ สุวัณณะศรี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 24)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับ และไฟล์รูปภาพตัวอย่าง "สมุดประจำตัวข้าราชการของนางสาวสุวพีร์ สุวัณณะศรี" เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติ -- รายการตั้งแต่เริ่มรับราชการ -- ตำแหน่งหน้าที่ -- การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com