ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา716
เลขจัดเก็บส(นท).11/02
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดหลักสูตรการศึกษา
ชื่อสารสนเทศคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์, [2529-].
บรรณลักษณ์3 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 25 ซม. + 3 ไฟล์ : 774-776.jpg (3 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องหลักสูตร - รวมเรื่อง, 2529-.
คำสำคัญคู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; คู่มืออาจารย์วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 10)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับ และไฟล์รูปภาพหน้าปกหนังสือ "คู่มือนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์" ประจำปีการศึกษา (2529) - (2532) - (2534) เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติและกิจการของวิทยาลัย -- สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี -- สิ่งสำคัญในสวนสุนันทา -- ผังสังเขปวิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- อาคารและหน่วยงานของวิทยาลัย -- แนวนโยบายวิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- คณะอาจารย์วิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู -- โครงสร้างของหลักสูตร ฯลฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com