ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา711
เลขจัดเก็บร(ถ).2/03
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศศาลาศรัทธาธรรม
ชื่อผู้รับผิดชอบรัชนี ใจชุ่ม, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือ รุ่น Samsung Galaxy K Zoom
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
บรรณลักษณ์4 ไฟล์ : 749-751.jpg (4 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องศาลา, 2559.
คำสำคัญศาลาศรัทธาธรรม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรัชนี ใจชุ่ม (มอบให้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพ "ศาลาศรัทธาธรรม" ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com