ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา707
เลขจัดเก็บร(ถ).2/01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารเกษตรสินเสริมศาสตร์
ชื่อผู้รับผิดชอบธเนตร มะนิก, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
บรรณลักษณ์2 ไฟล์ : 131-132.jpg (2 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2555
คำสำคัญอาคารเกษตรสินเสริมศาสตร์ ; อาคาร 55 ; โรงน้ำดื่มแก้วเจ้าจอม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณธเนตร มะนิก (มอบให้เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพ "อาคารเกษตรสินเสริมศาสตร์" ซึ่งถูกใช้เป็นอาคารที่ทำการของโรงผลิตน้ำดื่มแก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com