ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา706
เลขจัดเก็บสพ(อร).1/02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศนักเรียนฝึกหัดครู ปีที่ 3 ข. ประจำปีการสึกสา 2486
ชื่อผู้รับผิดชอบโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย, 2486.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 746.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องศิษย์เก่า, 2486
คำสำคัญนักเรียนฝึกหัดครู ; โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย รายชื่อนักเรียนฝึกหัดครู ปีที่ 3 ข. ประจำปีการสึกสา 2486 โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จำนวน 32 คน
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com