ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา704
เลขจัดเก็บส(นท).1/02
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5
ชื่อผู้รับผิดชอบม.ล. พูนแสง (ลดาวัลย์) สูตะบุตร
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2526.
บรรณลักษณ์233 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม. + 1 ไฟล์ : 745.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องสดับ, เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์, 2526
คำสำคัญเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 ; เจ้านายฝ่ายใน
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 3)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกของหนังสือ "เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5" เนื้อหาประกอบด้วย พระมหากรุณาธิคุณรำลึก -- หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ -- พระกรุณาจากเจ้านายวังบางขุนพรหม -- พระกรุณาจากราชสกุล ยุคล -- ข้อเขียนของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ -- เจ้าจอมหม่อมราชวงส์สดับ ในรัชกาลที่ 5 กับดนตรีไทย -- เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ -- เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com