ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา703
เลขจัดเก็บส(นท).1/11
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ชื่อผู้รับผิดชอบม.ร.ว. แสงสูรย์ ลดาวัลย์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิตพิมพ์ครั้งที่ 2.
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2515.
บรรณลักษณ์87 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 744.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2515
คำสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; เจ้านายฝ่ายใน
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 3)
แหล่งที่มาคุณเสกวัฒน์ (พิมล) สายจันทร์ดี (มอบให้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกของหนังสือ "พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี" เนื้อหาประกอบด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5 -- พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ เนินสมเด็จ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- เหรียญสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สร้างเมื่อพุทธศักราช 2512 -- วันสุนันทาลัย -- รู้รักสามัคคี -- ข่าวสถาบัน -- ข้าแผ่นดิน -- สวนสุนันทา 38 ปี ที่ผูกพัน
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com