ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา701
เลขจัดเก็บสพ(อบ).1/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารส่วนบุคคล
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศสมุดประจำตัวนักเรียนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2508.
บรรณลักษณ์20 หน้า : ภาพประกอบ ; 14 ซม. + 4 ไฟล์ : 208-211.jpg (4 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องศิษย์เก่า, 2508
คำสำคัญสมุดประจำตัวนักเรียนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; วิรัช ทาเจริญศักดิ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 22)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับ และไฟล์รูปภาพตัวอย่างของสมุดประจำตัวนักเรียนวิทยาลัยครูสวนสุนันทาของนายวิรัช ทาเจริญศักดิ์ เช่น ภาพประจำตัว ลายมือชื่่อ ประวัติ หรือผลการเรียนบางส่วน เป็นต้น
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com