ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา697
เลขจัดเก็บส(นท).1/15
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศชีวิตจริงอิงประวัติศาสตร์ และ 100 ปี วังสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบพะเยาว์ ; ขนิษฐา บัวงาม, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ., [2554].
บรรณลักษณ์141 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. + 1 ไฟล์ : 734.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องบุคคล - รวมเรื่อง, 2451 - 2551.
คำสำคัญเจ้านายฝ่ายใน ; ตำหนักในสวนสุนันทา ; อาคารในสวนสุนันทา ; พะเยาว์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 3)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับหนังสือ "ชีวิตจริงอิงประวัติศาสตร์ และ 100 ปี วังสวนสุนันทา" เนื้อหาประกอบด้วย พระผู้ก่่อตั้งวังสวนสุนันทา -- รายนามและนามเจ้านายที่ประทับในสวนสุนันทาในสมัยนั้น -- พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภา -- ท่านเจ้าจอมมารดาอ่อน -- วังสวนสุนันทา และวังสวนปาริจฉัตถ์ -- งานปฏิบัติประจำวันของแม่ในวังสวนสุนันทา -- ตำหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ -- ตำหนักเสด็จพระองค์ฯ อาทรทิพยนิภา -- ตำหนักเสด็จพระองค์ฯ จุฑารัตน์ -- ตำหนักท่านเจ้าจอมมารดาเหม -- เรือนท่านเจ้าจอมเอื้อน -- เรือนท่านเจ้าจอมเอี่ยม ฯลฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com