ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา693
เลขจัดเก็บสพ(อร).3/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศการปรับปรุงและเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบกรมการฝึกหัดครู
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2513.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 730.pdf (5 แผ่น).
เลขมาตรฐานศธ.0303/3160
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพ, 2513
คำสำคัญการไฟฟ้านครหลวง ; สายไฟฟ้า ; ศธ.0303/3160 ; ศธ.0303/2616 ; ศธ.0303/1667 ; ปด.23/2513
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย กรมการฝึกหัดครู ขอให้การไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในอาคารเรียน บ้านพักอาจารย์ และคนงานภารโรงของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา จำนวน 22 รายการ
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com