ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา692
เลขจัดเก็บส(จส).6/03
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศสูจิบัตร 75 ปี สวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2555.
บรรณลักษณ์[32] หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 729.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องงานเทศกาล, 2555
คำสำคัญ75 ปี สวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา ; อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 23)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับจุลสารสูจิบัตร 75 ปี สวนสุนันทา จากพระราชอุทยานสู่สถานศึกษา เนื้อหาประกอบด้วย คำกราบทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -- กำหนดการเสด็จทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเปิดงานฯ -- ผังโซนกิจกรรม -- ของดีศรีสุนันทา -- พัฒนาวิชาการ -- สืบสานวัฒนธรรม -- ดื่มด่ำวันวานอดีตถิ่น -- เจ้าฟ้านักบินแห่งสยาม -- เที่ยวชม ชิม ตามวิถี -- งานประเพณีชาววัง -- 3 ศิลป์สถิตยั้งนิรันดร -- การประกวดแข่งขันและสาธิตผลงานของคณะ วิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต -- การสัมมนาทางวิชาการ และการเสนอผลงานวิจัย -- โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 -- กำหนดการงานคืนสู่เหย้า สวนสุนันทาพระราชอุทยานสราญภิรมย์ -- ของที่ระลึกในงาน -- ความหมายของตราสัญลักษณ์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com