ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา690
เลขจัดเก็บส(จส).3/02
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศคู่มือเขตพื้นที่และระบบตัวเลขประจำอาคาร
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2544.
บรรณลักษณ์30 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 727.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพ, 2544
คำสำคัญเขตพื้นที่ ; ระบบตัวเลขประจำอาคาร ; หมายเลขห้องประจำอาคาร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 25)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับจุลสารคู่มือเขตพื้นที่และระบบตัวเลขประจำอาคาร เนื้อหาประกอบด้วย แผนที่กำหนดเลขเรียกอาคารต่างๆ -- คำสั่งสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 1456/2543 -- แนะนำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา -- การเรียกหมายเลขห้อง -- ร่มโพธิ์ทอง -- แดนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com