ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา689
เลขจัดเก็บส(จส).3/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, [2508].
บรรณลักษณ์22 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม. + 1 ไฟล์ : 726.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2508-
คำสำคัญวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; โรงเรียนมัธยมสาธิต ; โรงเรียนประถมสาธิต ; โครงการฝึกหัดครูชนบท
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 25)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับจุลสารวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย ที่ตั้ง -- ประวัติ -- กิจการของวิทยาลัย -- ประเภทของนักเรียนฝึกหัดครู -- ฝ่ายโรงเรียนมัธยมสาธิต -- ฝ่ายโรงเรียนประถมสาธิต -- ขนาดของวิทยาลัย -- เนื้อที่ -- อาคาร -- การบริหารวิทยาลัย -- กิจกรรมของนักเรียน -- บริการครูและนักเรียน -- แผนกงานพิมพ์ -- โครงการฝึกหัดครูชนบท
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com