ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา681
เลขจัดเก็บร(ถ).2/24
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศอาคารและเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบศิริรัตน์ ม่วงประสิทธิ์ และคนอื่นๆ
ชื่ออุปกรณ์กล้องโทรศัพท์มือถือรุ่น Sony Eperia M5
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559.
บรรณลักษณ์12 ไฟล์ : 706-717.jpg (12 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2559.
คำสำคัญอาคารสูบบุหรี่ ; ตู้สูบบุหรี่ ; เขตสูบบุหรี่
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณศิริรัตน์ ม่วงประสิทธิ์ (มอบให้เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพอาคารและเขตสูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่บริเวณข้างหน้าฝั่งขวาของอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งใช้เป็นสถานที่สูบบุหรี่ของบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายเขตสูบบุหรี่ ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com