ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา657
เลขจัดเก็บส(นท).1/14
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศกาลครั้งหนึ่งที่สวนสุนันทาของ ผศ.ดร. พล คำปังสุ์
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2537.
บรรณลักษณ์96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 651.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอธิการบดี, 2534 - 2537
คำสำคัญอธิการบดี, พล คำปังสุ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 3)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือกาลครั้งหนึ่งที่สวนสุนันทาของ ผศ.ดร. พล คำปังสุ์ เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว -- การศึกษา -- ประสบการณ์ -- ภารกิจและผลงานของวิทยาลัยครูสวนสุนันทาในรอบ 2 ปี 8 เดือน (พ.ศ. 2535 - 2537)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com