ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา656
เลขจัดเก็บส(จส).13/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดพืชพรรณ
ชื่อสารสนเทศคู่มือเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม
ชื่อผู้รับผิดชอบกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, [2555].
บรรณลักษณ์36 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม. + 1 ไฟล์ : 650.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องดอกไม้, 2555
คำสำคัญแก้วเจ้าจอม, แก้วจุลจอม, แก้วใจจุลจอม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 1)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของจุลสารคู่มือเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นแก้วเจ้าจอม เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ -- ประวัติความเป็นมา -- สัญลักษณ์สวนสุนันทา -- พันธุ์ -- การขยายพันธุ์ -- การตอนกิ่ง -- การเพาะเมล็ด -- ต้นแก้วเจ้าจอมทั้งหมดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา -- ภาคผนวก
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com