ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา655
เลขจัดเก็บส(จส).2/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2532.
บรรณลักษณ์42 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 649.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2532
คำสำคัญอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ ; วิชาการพิมพ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 1)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการพิมพ์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2532 เนื้อหาประกอบด้วย ปณิธาน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต -- การเริ่มงานการพิมพ์ในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา -- ประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย -- การศึกษาวิชาเกี่ยวกับการพิมพ์ในประเทศไทย -- หมึกพิมพ์ -- การเปิดสอนวิชาการพิมพ์และพัฒนาการพิมพ์ในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com