ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา654
เลขจัดเก็บส(นท).1/13
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศจากไป--ด้วยรัก--คิดถึง : จำเริญ เสกธีระ
ชื่อผู้รับผิดชอบกรมการศาสนา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2537.
บรรณลักษณ์114 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซ.ม. + 1 ไฟล์ : 648.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอธิการบดี, 2476 - 2537
คำสำคัญอธิการบดี ; อธิบดีกรมการศาสนา ; จำเริญ เสกธีระ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 3)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกของหนังสือเกษียณอายุราชการของนายจำเริญ เสกธีระ อธิบดีกรมการศาสนา และอดีตอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เนื้อหาประกอบด้วย ประวัติและผลงานของอาจารย์จำเริญ เสกธีระ -- ของฝากจากอธิบดี -- ภาพลักษณ์นายจำเริญ เสกธีระ อธิบดีกรมการศาสนา ในสายตาสื่อมวลชน -- 2 ปี กับการพัฒนางานศาสนา -- นายจำเริญ เสกธีระ ปรมาจารย์แห่งการประชาสัมพันธ์
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com