ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา652
เลขจัดเก็บส(จส).1/03
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศหนังสือประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557.
บรรณลักษณ์1 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. + 1 ไฟล์ : 642.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องบัณฑิต, 2555 - 2556
คำสำคัญบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ; บัณฑิตเกียรตินิยม
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 1)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกของจุลสารหนังสือประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com