ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา646
เลขจัดเก็บก(จม).3/02
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทา แชมป์ราชภัฏ 3 สมัยติดต่อ วางเป้าสร้างชื่อติด 1 ใน 15 ของประเทศ
ชื่อผู้รับผิดชอบฤๅเดช เกิดวิชัย, สัมภาษณ์ ; อรวรรณ สุขมา, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 634.pdf (4 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2558
คำสำคัญราชภัฏอันดับ 1 ; Webometrics, Ranking Web of Universities
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2558, สิงหาคม 3). สวนสุนันทา แชมป์ราชภัฏ 3 สมัยติดต่อ วางเป้าสร้างชื่อติด 1 ใน 15 ของประเทศ. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (1328), หน้า 1 – 3.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากจดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 1328 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครองแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 จากการจัดอันดับของ Webometrics
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com