ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา641
เลขจัดเก็บสต(ว).1/02
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
จำพวกวารสาร
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์
ชื่อผู้รับผิดชอบสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์, [2514-].
บรรณลักษณ์13 เล่ม : ภาพประกอบ ; 26 ซม. + 13 ไฟล์ (610-955.jpg).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ศิษย์เก่า, [2514-]
คำสำคัญวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ ; สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 3)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกวารสารสวนสุนันทาสัมพันธ์ รายปี ประกอบด้วย ปีที่ 1, ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2514) - ปีที่ 8 (2522) - ปีที่ 22 (2536) - ปีที่ 23 (2539) - ปีที่ 24 (2540) - ปีที่ 27 (2543) - ปีที่ 28 (2544) - ปีที่ 29 (2545) - ปีที่ 32 (2548) - ปีที่ 34 (2550) - ปีที่ 36 (2552) - ปีที่ 38 (2554) - ปีที่ 40 (2556)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com