ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา640
เลขจัดเก็บสต(น).15/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่่อง
จำพวกนิตยสาร
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศนิตยสารช่อแก้ว
ชื่อผู้รับผิดชอบคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, [2530].
บรรณลักษณ์61 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกิจกรรมของนักศึกษา, 2530 - 2533
คำสำคัญนิตยสารช่อแก้ว
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 20)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับ "นิตยสารช่อแก้ว" ซึ่งเป็นผลงานการฝึกปฏิบัติงานภาคทฤษฎีในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาวิชาเอกวารสารศาสตร์ กศ.บป. รุ่นที่ 4 หมู่ที่ 5 ตามหลักสูตรอนุปริญญาภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ คณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com