ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา637
เลขจัดเก็บสพ(อร).9/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
ชื่อผู้รับผิดชอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ; สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, จัดทำไฟล์เอกสาร
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2518.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 608.pdf (21 หน้า).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู, 2518
คำสำคัญพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาจากเว็บไซต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการว่าด้วยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1)
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com