ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา634
เลขจัดเก็บร(ถ).10/01
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดประติมากรรม
ชื่อสารสนเทศเหรียญทองแดงพระรูปรัชกาลที่ 5 คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์-
บรรณลักษณ์2 ไฟล์ : 607 - 608. jpg (2 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล, 2539 - 2540
คำสำคัญเหรียญทองแดงพระรูปรัชกาลที่ 5 ; เหรียญทองแดงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ; 60 ปี สวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาจากเว็บไซต์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญทองแดงพระรูปรัชกาลที่ 5 คู่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี จัดทำเนื่องในโอกาสสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 60 ปี
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com