ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา631
เลขจัดเก็บก(นส).11/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความหนังสือ
หมวดหลักสูตรการศึกษา
ชื่อสารสนเทศความเป็นมาของการลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2539.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 604.pdf (8 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องครุศาสตร์, 2513-
คำสำคัญลูกเสือสวนสุนันทา, การลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยงwww.archive.ssru.ac.th/prd_view.php?id_prd=438
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากหนังสือต้นฉบับ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงรัฐพงศ์ บุญญานุวัตร. (2539). “ความเป็นมาของการลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.” ใน 25 ปี การลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. หน้า 1 – 7.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากหนังสือ 25 ปี การลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2539 ว่าด้วยความเป็นมาของการลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com