ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา619
เลขจัดเก็บส(จส).7/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดนาฏกรรม
ชื่อสารสนเทศยุพราชกุสะ
ชื่อผู้รับผิดชอบปัคคห (นามแฝง)
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2511.
บรรณลักษณ์[46 หน้า] : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 721.jpg.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องละคร, 2511.
คำสำคัญละครประจำปี 2511, ละครพันทาง, ยุพราชกุสะ, ปัคคห
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 28)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับจุลสารสูจิบัตรการแสดงละครพันทาง (ละครประจำปี 2511) เรื่อง "ยุพราชกุสะ" ณ หอประชุมวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 3 -9 ตุลาคม พ.ศ. 2511 เนื้อหาประกอบด้วย รายนามผู้แสดงละคอน -- รายนามผู้แสดงสลับฉากระบำ -- เรื่องย่อยุพราชกุสะ -- ผู้อภินันทนาการ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com