ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา618
เลขจัดเก็บส(นท).1/09
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดบุคคล
ชื่อสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล : อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2537 - 2542
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, [2542].
บรรณลักษณ์116 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอธิการบดี, 2537 - 2542
คำสำคัญอธิการวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ; ปรางศรี พณิชยกุล
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 3)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรางศรี พณิชยกุล อธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เนื้อหาประกอบด้วย คำนิยม -- ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ -- ภารกิจในรอบ 5 ปี -- งานดีเด่นในรอบ 5 ปี
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com