ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา608
เลขจัดเก็บร(ถ).15/05
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว จังหวัดระนอง
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558.
บรรณลักษณ์6 ไฟล์ : 578 - 583.jpg (6 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกิจกรรมข้อเสนอแนะ, 2558
คำสำคัญนายกร ทัพพะรังสี ; ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว จังหวัดระนอง
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มอบให้เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์ภาพถ่าย นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com