ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา605
เลขจัดเก็บสพ(อร).10/01
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดประติมากรรม
ชื่อสารสนเทศขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ พระพุทธรูปปางประทานพร ที่จะสร้างขึ้นใหม่
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักราชเลขาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2512.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 576.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระพุทธสุนันทากร, 2512
คำสำคัญพระพุทธสุนันทากร, ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย, พิมล สายจันทร์ดี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ "ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ พระพุทธรูปปางประทานพร ที่จะสร้างขึ้นใหม่" ว่าด้วย พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์ พระพุทธรูปปางประทานพร ที่จะสร้างขึ้นใหม่
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com