ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา604
เลขจัดเก็บก(จม).3/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศประกาศศักดา สวนสุนันทารักษาแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ
ชื่อผู้รับผิดชอบวิทยา เมฆขำ, สัมภาษณ์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 575.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2558
คำสำคัญราชภัฏอันดับ 1 ; Webometrics, Ranking Web of Universities
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนภาพจากสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2558, กุมภาพันธ์ 12). ประกาศศักดา สวนสุนันทารักษาแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (1216), หน้า 1 - 2.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากจดหมายข่าวแก้วเจ้าเจ้า ฉบับที่ 1216 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครองแชมป์ราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com