ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา601
เลขจัดเก็บก(จม).2/12
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศตำหนักพระวิมาดาเธอฯ
ชื่อผู้รับผิดชอบฉันทนา สุรัสวดี
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2533.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 569.pdf (4 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2454-
คำสำคัญสวนสุนันทาวิลล่า ; ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ; ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ; Mr. A. Rigassi
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนจากต้นฉบับจดหมายข่าวเมื่อวันที่่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงฉันทนา สุรัสวดี. (2533, พฤศจิกายน 1). ตำหนักพระวิมาดาเธอฯ. วารสารประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม, 1(1), หน้า 6 - 7.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากวารสารประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ว่าด้วย ประวัติการจัดสร้างสวนสุนันทา และตำหนักพระวิมาดาเธอฯ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com