ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา598
เลขจัดเก็บสพ(อร).9/03
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2509
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2509.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 566.pdf (4 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2509
คำสำคัญระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา พ.ศ. 2509
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ ว่าด้วย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com