ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา593
เลขจัดเก็บส(จส).7/06
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกจุลสาร
หมวดนาฏกรรม
ชื่อสารสนเทศนางนกกระจาบ
ชื่อผู้รับผิดชอบปคฺคห (นามแฝง).
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิตพิมพ์ครั้งที่ 2.
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557.
บรรณลักษณ์49 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม. + 1 ไฟล์ : 556.jpg (1 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องละคร, 2508
คำสำคัญละครประจำปี, ละครพันทาง, นางนกกระจาบ
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (ตู้ 28)
แหล่งที่มาคุณรวิโรจน์ สิงห์ลำพอง (มอบให้เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์ภาพหน้าปกจุลสารสูจิบัตรละครพันทางเรื่อง "นางนกกระจาบ" (ละครประจำปี 2508 ของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา) เนื้อหาประกอบด้วย รายนามคณะกรรมการ -- รายนามผู้บริจาค -- คำประกาศก่อนเริ่มการแสดง -- บทละคร -- รายนามผู้แสดง
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com