ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา590
เลขจัดเก็บก(จม).15/01
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศสวนสุนันทาแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 554.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องงานรื่นเริง, 2549
คำสำคัญใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2549, พฤศจิกายน 2). สวนสุนันทาแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (100), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 100 ประจำวันพฤหัสบดีที่่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ว่าด้วย สวนสุนันทาแถลงข่าวใต้ร่มพระบารมี 70 ปี สวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com