ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา586
เลขจัดเก็บก(จม).3/04
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศERP กับการสแกนนิ้วมือ
ชื่อผู้รับผิดชอบอำพร มากรักษา, เรียบเรียง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2549.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 549.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล, 2549
คำสำคัญการลงเวลาปฏิบัติราชการ ; การสแกนนิ้วมือ ; Finger scanning
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2549, กรกฎาคม 13). ERP กับการสแกนนิ้วมือ . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (19), หน้า 2.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 19 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 ว่าด้วยการนำวิธีการสแกนนิ้วมือ (Finger scanning) มาใช้ในการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com