ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา580
เลขจัดเก็บก(จม).15/04
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศลูกเสือและเนตรนารีสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบกลุ่มลูกเสือสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ ; วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2535.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 543.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องกิจกรรมของนักเรียน, 2535
คำสำคัญลูกเสือ ; เนตรนารี ; หลักสูตรลูกเสือจราจร
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงวิทยาลัยครูสวนสุนันทา. (2535, กันยายน 25). ลูกเสือและเนตรนารีสวนสุนันทา. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (44), หน้า 3 - 4.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 44 ประจำวันที่่ 25 กันยายน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนประถม-มัธยมสาธิต วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจราจรของฝ่ายจราจร กองตำรวจนครบาล
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com