ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา575
เลขจัดเก็บก(จม).3/05
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศชาวสวนสุนันทาประกาศก้องมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2551.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 537.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรกายภาพ, 2551
คำสำคัญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2551, ตุลาคม 3). ชาวสวนสุนันทาประกาศก้องมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 แล้ว . ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (309), หน้า 1.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากกข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่่ 309 ประจำวันศุกร์ที่่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001 : 2004) ที่่ได้มีการรับรองคุณภาพและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com