ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา506
เลขจัดเก็บสพ(อร).9/06
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดกฎหมาย
ชื่อสารสนเทศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
ชื่อผู้รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2538.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 449.pdf (20 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ, 2538
คำสำคัญพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการ "พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538" ว่าด้วย บททั่วไป -- การดำเนินกิจการ -- คณาจารย์ -- ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ -- บทกำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com