ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา504
เลขจัดเก็บร(ถ).2/18
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดอาคารสถานที่
ชื่อสารสนเทศโครงการปรับปรุงที่่พักศึกษา (โรงยิมและอาคาร 37)
ชื่อผู้รับผิดชอบสุภาพ สื่่อกลาง, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้องถ่ายรูปจากโทรศัพท์ Sumsung wave 723
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2555.
บรรณลักษณ์3 ไฟล์ : 446 - 448.jpg (3 รูป)
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องอาคาร, 2555
คำสำคัญอาคารที่่พักนักศึกษา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณสุภาพ สื่่อกลาง (มอบให้เมื่่อวันที่่่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพการก่อสร้างเพิ่มเติมและป้ายของโครงการปรับปรุงที่พักนักศึกษาบริเวณอาคาร 37 และโรงยิม (อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา)
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com