ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา497
เลขจัดเก็บสพ(อร).6/02
ประเภทสิ่งพิมพ์พิเศษ
จำพวกเอกสารราชการ
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศหนังสือสำคัญเพื่่อแสดงว่าวิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2528.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 633.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องพระราชพิธี, 2528
คำสำคัญพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา, พระพุทธสุนันทาทิพรัตนปฏิมาศรีมงคล
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (สแกนเอกสารจากหนังสือต้นฉบับเมื่อวันที่่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เอกสารราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับมอบพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (วันที่่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530)
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com