ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา494
เลขจัดเก็บก(จม).3/08
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เร่งสร้างความเข้าใจบุคลากรเตรียมเข้าสู่ E-University
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; อรวรรณ สุขมา, รายงาน
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 436.pdf (3 แผ่น).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2556
คำสำคัญการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ; E-University
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2556, สิงหาคม 28). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนองนโยบาย...เตรียมเข้าสู่ E-university. ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (846), หน้า 1 - 3.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากจดหมายข่าวแก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 846 ประจำวันที่่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556" ว่าด้วย การจัดประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในการชี้แจงการติดตามผลการดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking) และการจัดทำเว็บไซต์คณะ/วิทยาลัย
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com