ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา486
เลขจัดเก็บร(ถ).13/02
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดพืชพรรณ
ชื่อสารสนเทศต้นลั่นทมแดง
ชื่อผู้รับผิดชอบธเนตร มะนิก, ถ่ายภาพ
ชื่ออุปกรณ์กล้อง NIKON FM2, เลนส์ NIKON 28-80 mm., ฟิลม์ KODAK 100
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, [254-].
บรรณลักษณ์3 ไฟล์ : 423 - 424.jpg (2 รูป), 425.pdf (2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องดอกไม้, 254-
คำสำคัญลั่นทม ; ต้นไม้ในสวนสุนันทา ; ดอกไม้ในสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาคุณธเนตร มะนิก (มอบให้เมื่่อวันที่่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพ และข้อมูลทางพฤษศาสตร์ของ "ต้นและดอกลั่นทมแดง" ได้แก่ ชื่่อวิทยาศาสตร์ ชื่่อวงศ์ การขยายพันธุ์ ลักษณะ และประโยชน์
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com