ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา472
เลขจัดเก็บสท(ว).12/01
ประเภทสื่่อโสตทัศนวัสดุ
จำพวกวีซีดี
หมวดดนตรีกรรม
ชื่อสารสนเทศเพลงมาร์ชสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ประพันธ์
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, [2529?].
บรรณลักษณ์2 ไฟล์ : 392.mp3 (1 เพลง), 393.pdf (1 แผ่น).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องเพลง, 2529
คำสำคัญเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; เพลงมาร์ชสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่อวันที่่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์เสียงและเนื้อเพลง "มาร์ชสวนสุนันทา"
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com