ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา466
เลขจัดเก็บส(วจ).5/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกรายงานการวิจัย
หมวดเครื่องแต่งกาย
ชื่อสารสนเทศวิวัฒนาการของเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2480-2550)
ชื่อผู้รับผิดชอบจารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.
บรรณลักษณ์(11), 149 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. + 1ไฟล์ : 385.pdf ( 2 แผ่น).
เลขมาตรฐาน9789744216984
หัวเรื่องเครื่องแบบ, 2480 - 2550
คำสำคัญเครื่องแบบนักเรียน ; ครื่องแบบนักศึกษา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 7)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับและไฟล์รูปภาพหน้าปกรายงานการวิจัยเรื่อง วิวัฒนาการของเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2480-2550) เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1-5
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com