ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา464
เลขจัดเก็บGP-TB-AM-05-04-01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 383.pdf (34 หน้า).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา
คำสำคัญ สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ; ผลการดำเนินงานประจำปี ; การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์หนังสือ "สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2556. เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประวัติมหาวิทยาลัย ข้อมูลปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร ผู้บริหาร จำนวนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา บุคลากรและงบประมาณ
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com