ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา455
เลขจัดเก็บก(จม).6/09
ประเภทกฤตภาค
จำพวกบทความจดหมายข่าว
หมวดพิธีการ
ชื่อสารสนเทศอธิการบดีนำทีม FMS Global Connect ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยในโมร็อกโก (จบ)
ชื่อผู้รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2556.
บรรณลักษณ์1 ไฟล์ : 371.pdf (1 หน้า).
เลขมาตรฐาน1513-6930
หัวเรื่องความร่วมมือทางการศึกษา, 2556
คำสำคัญMOU ; โมร็อกโก ; ฤๅเดช เกิดวิชัย ; ฤาเดช เกิดวิชัย
การเชื่อมโยงwww.ssru.ac.th/linkssru/archive/prd_view.php?id_prd=452
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2556, มิถุนายน 6). อธิการบดีนำทีม... ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยในโมร็อกโก (จบ). ข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม. (808), หน้า 3.
รายละเอียด
ไฟล์บทความจากข่าวประชาสัมพันธ์แก้วเจ้าจอม ฉบับที่ 807 ประจำวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 ว่าด้วย อธิการบดี รศ. ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) กับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรโมร็อกโก รวม 2 ฉบับ (ภาคจบ)
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com