ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา438
เลขจัดเก็บส(นท).3/01
ประเภทสิ่งพิมพ์ทั่วไป
จำพวกหนังสือภาษาไทย
หมวดการบริหาร
ชื่อสารสนเทศ25 ปี การลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2539.
บรรณลักษณ์32, [40] หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการบริหารการศึกษา, 2513 -2539
คำสำคัญลูกเสือสวนสุนันทา ; การลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บห้องทำงานบรรณารักษ์ ชั้น 3 (ตู้ 1)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ต้นฉบับหนังสือที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 25 ปี การลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของการลูกเสือสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา -- 85 ปี ลูกเสือไทย -- สรุปการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ -- น้ำพระทัยสมเด็จย่ากับลูกเสือชาวบ้าน -- การชุมนุมลูกเสือโลก -- กระบวนการลูกเสือกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน -- การอยู่ค่ายพักแรม -- เชื่อหรือไม่ ลูกเสือทุกคนเป็นพี่น้องกัน -- ภาพกิจกรรม
การเข้าถึง
ปกติ
ไฟล์แนบทั้งหมด ไม่มีไฟล์
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com