ระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
ลำดับจัดหา353
เลขจัดเก็บร(ถ).15/04
ประเภทรูปภาพ
จำพวกภาพถ่าย
หมวดกิจกรรม
ชื่อสารสนเทศการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อผู้รับผิดชอบสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่ออุปกรณ์-
ครั้งที่ผลิต-
ชื่่อชุด-
พิมพ์ลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2538.
บรรณลักษณ์4 ไฟล์ : 268-271.jpg (4 รูป).
เลขมาตรฐาน-
หัวเรื่องการเลือกตั้ง, 2538
คำสำคัญการสรรหาอธิการบดี ; การเลือกตั้งอธิการบดี
การเชื่อมโยง-
สถานที่จัดเก็บระบบฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (Suan Sunandha Archive Database System)
แหล่งที่มาหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา (จัดหาเมื่่อวันที่่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556)
ราคา- บาท
การอ้างอิง-
รายละเอียด
ไฟล์รูปภาพบรรยากาศการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่่อวันที่่ 21 เมษายน พ.ศ. 2538 ณ อาคารหอสมุด สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
การเข้าถึง
ลับ
ไฟล์แนบทั้งหมด
[ คลิกดูทั้งหมด ]
Copyright © 2012.
By The Office of Academic Resouce and Information Technology
หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-160-1153 E-mail address: ssru_archive@hotmail.com